Rott, D. (2024) “Tropy chorograficzne w piśmiennictwie polskim. Rekonesans”, Славистички студии, 220, pp. 157-166. doi: 10.37834/SS2222157r.