Карпузовска, Е. (2024) “Огледалото на гротеската во предворјето на ‘сонот’: полифонијата на фантастичниот реализам во , Двојник” на Ф. М. Достоевски”, Славистички студии, 220, pp. 131-149. doi: 10.37834/SS2222131k.