Ѓорѓиева Димова, М. (2024) “Интерпретативните осцилации како совладување на дистанцијата”, Славистички студии, 220, pp. 115-130. doi: 10.37834/SS2222115gjd.