Блажески, М. (2024) “Патување со А. Ч. Свинберн низ „Градината на Прозерпина“ преку една строфа од англиски на македонски јазик”, Славистички студии, 220, pp. 95-104. doi: 10.37834/SS2222096b.