Паунова, М. (2024) “Историја на проучување нa македонското епиграфско богатство од страна на руските научници”, Славистички студии, 220, pp. 59-69. doi: 10.37834/SS2222059p.