Каранфиловски, М. (2024) “Конекторите како елементи на текстот и проблемите на нивниот превод од полски на македонски јазик”, Славистички студии, 220, pp. 43-48. doi: 10.37834/SS2222043k.