Шокларова-Љоровска, Г. (2024) “Биографија и библиографија на проф. Германија Шокларова-Љоровска”, Славистички студии, 220, pp. 15-26. doi: 10.37834/SS2222015shlj.