Капушевска-Дракулевска, Лидија. 2024. “Сонот на една жена”. Славистички студии 22 (April), 215-20. https://doi.org/10.37834/SS2222215kd.