Миркуловска, Милица. 2024. “Живеат во срцата на сите што ги паметат: Кшиштоф Вроцлавски (1937-2022), Влоѓимјеж Пјанка (1937-2022), Станислав Гајда (1945-2022)”. Славистички студии 22 (April), 205-11. https://doi.org/10.37834/SS2222205m.