Миркуловска, Милица. 2024. “Промоција на два тома од списанието СЛАВИСТИЧКИ СТУДИИ (СлСт) БР. 19 И БР. 20”. Славистички студии 22 (April), 197-203. https://doi.org/10.37834/SS2222197m.