Танушевска, Лидија. 2024. “Творештвото на Олга Токарчук низ призмата на преводите на македонски јазик”. Славистички студии 22 (April), 185-94. https://doi.org/10.37834/SS2222185t.