Србиновска, Славица. 2024. “Гледните точки во расказот „Дамата со кученцето“ од Антон Павлович Чехов”. Славистички студии 22 (April), 167-77. https://doi.org/10.37834/SS2222167s.