Rott, Dariusz. 2024. “Tropy Chorograficzne W piśmiennictwie Polskim. Rekonesans”. Славистички студии 22 (April), 157-66. https://doi.org/10.37834/SS2222157r.