Милковска, Фросина. 2024. “Преводот како ковачница на јазикот”. Славистички студии 22 (April), 151-56. https://doi.org/10.37834/SS2222151m.