Карпузовска, Елена. 2024. “Огледалото на гротеската во предворјето на ‘сонот’: полифонијата на фантастичниот реализам во , Двојник” на Ф. М. Достоевски”. Славистички студии 22 (April), 131-49. https://doi.org/10.37834/SS2222131k.