Ѓорѓиева Димова, Марија. 2024. “Интерпретативните осцилации како совладување на дистанцијата”. Славистички студии 22 (April), 115-30. https://doi.org/10.37834/SS2222115gjd.