Блажески, Мартин. 2024. “Патување со А. Ч. Свинберн низ „Градината на Прозерпина“ преку една строфа од англиски на македонски јазик”. Славистички студии 22 (April), 95-104. https://doi.org/10.37834/SS2222096b.