Паунова, Марија. 2024. “Историја на проучување нa македонското епиграфско богатство од страна на руските научници”. Славистички студии 22 (April), 59-69. https://doi.org/10.37834/SS2222059p.