Каранфиловски, Максим. 2024. “Конекторите како елементи на текстот и проблемите на нивниот превод од полски на македонски јазик”. Славистички студии 22 (April), 43-48. https://doi.org/10.37834/SS2222043k.