Шокларова-Љоровска, Германија. 2024. “Биографија и библиографија на проф. Германија Шокларова-Љоровска”. Славистички студии 22 (March), 15-26. https://doi.org/10.37834/SS2222015shlj.