МИРКУЛОВСКА, М. Живеат во срцата на сите што ги паметат: Кшиштоф Вроцлавски (1937-2022), Влоѓимјеж Пјанка (1937-2022), Станислав Гајда (1945-2022). Славистички студии, v. 22, p. 205-211, 1 Apr. 2024.