МИРКУЛОВСКА, М. Промоција на два тома од списанието СЛАВИСТИЧКИ СТУДИИ (СлСт) БР. 19 И БР. 20. Славистички студии, v. 22, p. 197-203, 1 Apr. 2024.