СРБИНОВСКА, С. Гледните точки во расказот „Дамата со кученцето“ од Антон Павлович Чехов. Славистички студии, v. 22, p. 167-177, 1 Apr. 2024.