ROTT, D. Tropy chorograficzne w piśmiennictwie polskim. Rekonesans. Славистички студии, v. 22, p. 157-166, 1 Apr. 2024.