КАРПУЗОВСКА, Е. Огледалото на гротеската во предворјето на ‘сонот’: полифонијата на фантастичниот реализам во ,,Двојник” на Ф. М. Достоевски. Славистички студии, v. 22, p. 131-149, 1 Apr. 2024.