БЛАЖЕСКИ, М. Патување со А. Ч. Свинберн низ „Градината на Прозерпина“ преку една строфа од англиски на македонски јазик. Славистички студии, v. 22, p. 95-104, 1 Apr. 2024.