Миркуловска, М. (2024). Живеат во срцата на сите што ги паметат: Кшиштоф Вроцлавски (1937-2022), Влоѓимјеж Пјанка (1937-2022), Станислав Гајда (1945-2022). Славистички студии, 22, 205-211. https://doi.org/10.37834/SS2222205m