Taneski, Z. (2024). Literatúra a literáti v treťom miléniu, alebo o tzv. „dislokačných“ spisovateľov. Славистички студии, 22, 179-183. https://doi.org/10.37834/SS2222179t