Rott, D. (2024). Tropy chorograficzne w piśmiennictwie polskim. Rekonesans. Славистички студии, 22, 157-166. https://doi.org/10.37834/SS2222157r