Карпузовска, Е. (2024). Огледалото на гротеската во предворјето на ‘сонот’: полифонијата на фантастичниот реализам во ,,Двојник” на Ф. М. Достоевски. Славистички студии, 22, 131-149. https://doi.org/10.37834/SS2222131k