Блажески, М. (2024). Патување со А. Ч. Свинберн низ „Градината на Прозерпина“ преку една строфа од англиски на македонски јазик. Славистички студии, 22, 95-104. https://doi.org/10.37834/SS2222096b