Паунова, М. (2024). Историја на проучување нa македонското епиграфско богатство од страна на руските научници. Славистички студии, 22, 59-69. https://doi.org/10.37834/SS2222059p