(1)
Танушевска, Л. Творештвото на Олга Токарчук низ призмата на преводите на македонски јазик. slavs 2024, 22, 185-194.