(1)
Taneski, Z. Literatúra a literáti V treťom miléniu, Alebo O Tzv. „dislokačných“ spisovateľov. slavs 2024, 22, 179-183.