(1)
Rott, D. Tropy Chorograficzne W piƛmiennictwie Polskim. Rekonesans. slavs 2024, 22, 157-166.