(1)
Милковска, Ф. Преводот како ковачница на јазикот. slavs 2024, 22, 151-156.