(1)
Карпузовска, Е. Огледалото на гротеската во предворјето на ‘сонот’: полифонијата на фантастичниот реализам во ,,Двојник” на Ф. М. Достоевски. slavs 2024, 22, 131-149.