(1)
Блажески, М. Патување со А. Ч. Свинберн низ „Градината на Прозерпина“ преку една строфа од англиски на македонски јазик. slavs 2024, 22, 95-104.