(1)
Каранфиловски, М. Конекторите како елементи на текстот и проблемите на нивниот превод од полски на македонски јазик. slavs 2024, 22, 43-48.