[1]
Танушевска, Л. 2024. За меѓународниот славистички проект „TOWARDS MODERN SLAVIC STUDIES” на Шлезискиот Универзитет од Полска, Универзитетот во Острава од Чешка и Св. Кирил и Методиј од Македонија. Славистички студии. 22, (Apr. 2024), 221-225. DOI:https://doi.org/10.37834/SS2222221t.