[1]
Миркуловска, М. 2024. Живеат во срцата на сите што ги паметат: Кшиштоф Вроцлавски (1937-2022), Влоѓимјеж Пјанка (1937-2022), Станислав Гајда (1945-2022). Славистички студии. 22, (Apr. 2024), 205-211. DOI:https://doi.org/10.37834/SS2222205m.