[1]
Танушевска, Л. 2024. Творештвото на Олга Токарчук низ призмата на преводите на македонски јазик. Славистички студии. 22, (Apr. 2024), 185-194. DOI:https://doi.org/10.37834/SS2222185t.