[1]
Rott, D. 2024. Tropy chorograficzne w piśmiennictwie polskim. Rekonesans. Славистички студии. 22, (Apr. 2024), 157-166. DOI:https://doi.org/10.37834/SS2222157r.