[1]
Карпузовска, Е. 2024. Огледалото на гротеската во предворјето на ‘сонот’: полифонијата на фантастичниот реализам во ,,Двојник” на Ф. М. Достоевски. Славистички студии. 22, (Apr. 2024), 131-149. DOI:https://doi.org/10.37834/SS2222131k.