[1]
Ѓорѓиева Димова, М. 2024. Интерпретативните осцилации како совладување на дистанцијата. Славистички студии. 22, (Apr. 2024), 115-130. DOI:https://doi.org/10.37834/SS2222115gjd.