[1]
Блажески, М. 2024. Патување со А. Ч. Свинберн низ „Градината на Прозерпина“ преку една строфа од англиски на македонски јазик. Славистички студии. 22, (Apr. 2024), 95-104. DOI:https://doi.org/10.37834/SS2222096b.