[1]
Паунова, М. 2024. Историја на проучување нa македонското епиграфско богатство од страна на руските научници. Славистички студии. 22, (Apr. 2024), 59-69. DOI:https://doi.org/10.37834/SS2222059p.