[1]
Каранфиловски, М. 2024. Конекторите како елементи на текстот и проблемите на нивниот превод од полски на македонски јазик. Славистички студии. 22, (Apr. 2024), 43-48. DOI:https://doi.org/10.37834/SS2222043k.