Фраземите и преведувањето

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Јасминка Делова-Сиљанова

Апстракт

Во нашиот труд ќе претставиме повеќе проучувања за преведувањето на фраземите. Ќе се задржиме на ставовите, пред сè, на чешките лингвисти како што се Ф. Чермак, И. Вањкова, З. Куфнерова, но и на други научници, како што се Е. Хечко, Р. Маројевиќ или Ј. Млацек и Стракова.

Downloads

Download data is not yet available.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Рубрика
Литература, култура, превод

Референци

Кирилица
С. Велковска. 2008. Македонска фразеологија со мал фразеолошки речник, Скопје
Л. Висон. 2003. Руские проблемы в английской речи. Слова и фразы в контексте двух культур“ – М. Валент
P. Маројевиќ. 1989. Лингвистика и поетика превођења. Научна књига Београд

Латиница
F. Čermák. 2007. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum
B. Hečko. 2000. Dobrodružství překladu. Ivo Železný, Praha
O. Krijtová. 1996. Pozvání k překladatelské praxi.
J. Levý. 1998. Umění překladů. Ivo Železný Praha
J. Mlacek. a kol. 1995. Frazeologická terminologia. Komisia pre vyskum frazeologie při slovenskom komitet slavistov, Bratislava. Dostupne na WWW: O. Straková, Кufnerová a kol. 1994. Překládání a čeština. Jinočany
I. Vaňková. 2005. „Kognitivní lingvistika, řeč a poezie: (Předběžné poznámky)“ in: Česká literatura, Studie, 53, 5, pp. 609-637 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.