• 2009

 • Philological Studies
  Vol 7 No 2 (2009)

  Уважаемые коллеги, Вашему вниманию предлагается седьмой выпуск международного изданиянаучных трудов «Филологические заметки».  Проект «Филологические заметки» – эторезультат научного сотрудничества представителей четырех славянских стран(России, Словении, Македонии и Хорватии). Сборник выходит раз в год в двухчастях. Международная редколлегия приняла решение о поочередном изданиисборника. Ответственным за выпуск 2009 г. стал Пермский государственныйуниверситет (Россия). Электронная версия издания и архив предыдущих выпусков опубликованына сайте http://www.philologicalstudies.org (ответственный за выпускэлектронной версии – Институт македонской литературы при Университетеим. св. Кирилла и Мефодия, г. Скопье, Р. Македония).
  Настоящее издание включает 52 статьи и рецензии на русском, македонском,хорватском и словенском языках и состоит из шести тематических блоков, посвященныхрешению филологической проблематики в концептуальных парадигмах различныхгуманитарных наук (филологии, философии, истории, культурологии, социологии,лингводидактики). Так, вопросы общетеоретического ифилософско-культурологического характера рассматриваются в разделе«Философско-культурологические проблемы». Проблемам диахронии посвящен блок«История и филология». Вопросы компаративистики и типологии обсуждаются вразделах «Слово в историко-культурологическом контексте (сопоставительныйаспект)» и «Литература в межкультурном контексте». Проблематика современногообщества является предметом рассмотрения в разделе «Современный социум вкультуре, языке, литературе». И, наконец, вопросы прикладного характераставятся в тематическом блоке «Речеведение. Лингводидактика». Последний раздел –это рубрика «Рецензии. Информация», где представлен обзор последних публикаций,результатов научно-исследовательских проектов и конференций.
  Сборник предлагает вниманию читателей богатый спектрнаучно-исследовательских проблем, который не только позволяет ознакомиться сисследованиями коллег и информировать их о своей работах, но и открывает путидля дальнейшего расширения научного сотрудничества и презентациинаучно-исследовательских результатов за пределами стран-участниц проекта, анеутихающий интерес к проекту «Филологические заметки» со стороны зарубежныхколлег подтверждает его значимость.

 • 2008

 • Philological Studies
  Vol 6 No 1 (2008)

  Ako je budućnost svijeta u pravednom društvu, u društvu bez diskriminacije i jednakih šansi, odnosno u svojevrsnom suživotu pravde kao totaliteta i pravde raznovrsnosti,  u poštovanju različitosti “malih narativa” od kojih se formira “totalitet”, onda su idealistički poduhvati poput Filoloških studija, započeti u suradnji makedonskih, slovenskih i ruskih znanstvenika, kojima su se od prošle godine priključili i hrvatski, da se naime na jednom mjestu objave studije iz četiri različite sredine, u znaku međusobne empatijske otvorenosti, na dobrom putu da doprinose ostvarenju možebitnoga društva pravednosti, odnosno pomirenju globalizacijske “politike” i nacionalne posthistorije, odnosno lokalne “postmoderne”. 
  Ovogodišnje, šesto godište Filoloških studija, s već afirmiranim internetskim izdanjem - philologicalstudies.org, koje se uređuje u Institutu makedonske književnosti u Univerzitetu Sv. Kiril i Metodij u Skoplju, zahvaljujući komunikaciji internetom i entuzijazmu nekolicine stručnjaka, ali i planiranim tiskanim izdanjem kojemu je ove godine “domaćin” Odsjek za južnoslavenske jezika i književnosti Filozofskoga fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu, donosi kroz svoje standardne rubrike mnogobrojne filološke probleme, pri čemu se filologija razumije najšire moguće: kao interdisciplinarna znanost jezika i književnosti, filozofije, povijesti  i društva, koja ne želi izgubiti interes za pojedina specifična nacionalno-jezična pitanja, ali niti zaostajati u otvaranju pogleda na univerzalne horizonte i moderna tumačenja određenih tekstova i fenomena.  Zanimljivo je da su se ove godine ruski i makedonski prilozi više bavili pitanjima konstrukcije jezičnoga i kulturnoga identiteta, pa čak i za najudaljenija razdoblja, dok su hrvatski i slovenski prilozi bili više zabavljeni pitanjima suvremene književnosti i mogućnostima interpretacije književnosti i svijeta (u poredbeno-interkulturnim ili bio-ekološkim perspektivama): tako je stvoren raspon koji danas tradicionalnu filologiju preobražava u semiologiju kulture i obratno koji modernu književnu znanost vraća internacionalnom, interdisciplinarnom utemeljenju filologije - interkulturnom aspektu heremeneutike ljubavi i prijateljstva, spoznavanju sebe u usporedbama, uz i kroz drugoga. I još je jedna pojedinost komplementarna: između većine već afirmiranih, uglednih autora, pojavljuje se niz mladih, pa i najmlađih znanstvenika koji svoje istraživanje objavljuju po prvi puta. Nema ničeg ljepšeg nego omogućiti mladima da na početku svoga rada sudjeluju u takvom otvorenom konceptu znanosti kao što su Filološke studije, kad su već mnogi među nama starijima posustali u trajnim tranzicijskim neprilikama i nerazumijevanju.
  S tom željom, naime da mladi novaci i asistenti ubuduće u potpunosti preuzmu uređivanje, međusobnu intenzivnu stručnu i znanstvenu komunikaciju, koje će kao prirodna posljedica biti novi brojevi Filoloških studija, uz ponovljeno uvjerenje da se novi brojevi prošire i na druge slavenske zemlje i institucije, kako bi znanstveni i uopće interkulturni dijalog među europskim narodima napredovao, na starim osnovama ali s novim metodologijama, ne kidajući stare veze i prilagođavajući se novim okolnostima, novim nalozima vremena.

 • Philological Studies
  Vol 6 No 2 (2008)

  Ako je budućnost svijeta u pravednom društvu, u društvu bez diskriminacije i jednakih šansi, odnosno u svojevrsnom suživotu pravde kao totaliteta i pravde raznovrsnosti,  u poštovanju različitosti “malih narativa” od kojih se formira “totalitet”, onda su idealistički poduhvati poput Filoloških studija, započeti u suradnji makedonskih, slovenskih i ruskih znanstvenika, kojima su se od prošle godine priključili i hrvatski, da se naime na jednom mjestu objave studije iz četiri različite sredine, u znaku međusobne empatijske otvorenosti, na dobrom putu da doprinose ostvarenju možebitnoga društva pravednosti, odnosno pomirenju globalizacijske “politike” i nacionalne posthistorije, odnosno lokalne “postmoderne”. 
  Ovogodišnje, šesto godište Filoloških studija, s već afirmiranim internetskim izdanjem - philologicalstudies.org, koje se uređuje u Institutu makedonske književnosti u Univerzitetu Sv. Kiril i Metodij u Skoplju, zahvaljujući komunikaciji internetom i entuzijazmu nekolicine stručnjaka, ali i planiranim tiskanim izdanjem kojemu je ove godine “domaćin” Odsjek za južnoslavenske jezika i književnosti Filozofskoga fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu, donosi kroz svoje standardne rubrike mnogobrojne filološke probleme, pri čemu se filologija razumije najšire moguće: kao interdisciplinarna znanost jezika i književnosti, filozofije, povijesti  i društva, koja ne želi izgubiti interes za pojedina specifična nacionalno-jezična pitanja, ali niti zaostajati u otvaranju pogleda na univerzalne horizonte i moderna tumačenja određenih tekstova i fenomena.  Zanimljivo je da su se ove godine ruski i makedonski prilozi više bavili pitanjima konstrukcije jezičnoga i kulturnoga identiteta, pa čak i za najudaljenija razdoblja, dok su hrvatski i slovenski prilozi bili više zabavljeni pitanjima suvremene književnosti i mogućnostima interpretacije književnosti i svijeta (u poredbeno-interkulturnim ili bio-ekološkim perspektivama): tako je stvoren raspon koji danas tradicionalnu filologiju preobražava u semiologiju kulture i obratno koji modernu književnu znanost vraća internacionalnom, interdisciplinarnom utemeljenju filologije - interkulturnom aspektu heremeneutike ljubavi i prijateljstva, spoznavanju sebe u usporedbama, uz i kroz drugoga. I još je jedna pojedinost komplementarna: između većine već afirmiranih, uglednih autora, pojavljuje se niz mladih, pa i najmlađih znanstvenika koji svoje istraživanje objavljuju po prvi puta. Nema ničeg ljepšeg nego omogućiti mladima da na početku svoga rada sudjeluju u takvom otvorenom konceptu znanosti kao što su Filološke studije, kad su već mnogi među nama starijima posustali u trajnim tranzicijskim neprilikama i nerazumijevanju.
  S tom željom, naime da mladi novaci i asistenti ubuduće u potpunosti preuzmu uređivanje, međusobnu intenzivnu stručnu i znanstvenu komunikaciju, koje će kao prirodna posljedica biti novi brojevi Filoloških studija, uz ponovljeno uvjerenje da se novi brojevi prošire i na druge slavenske zemlje i institucije, kako bi znanstveni i uopće interkulturni dijalog među europskim narodima napredovao, na starim osnovama ali s novim metodologijama, ne kidajući stare veze i prilagođavajući se novim okolnostima, novim nalozima vremena.

 • 2007

 • Philological Studies
  Vol 5 No 1 (2007)

  Пред нас е петтиот број на изданието Филолошки студии објавен во два тома на четири литературни јазика (македонски, руски, словенечки и хрватски). Интердисциплинарното издание Филолошки студии, започна како резултат од заедничката тригодишна руско-словенечка меѓународна соработка на која во четвртата година ѝ се приклучи и Македонија. Петтото јубилејно издание го означува перманентното проширување на соработката преку вклучувањето и на хрватската филолошка научна мисла, поточно на Филозофскиот факултет од Универзитетот од Загреб, во веќе традиционалната универзитетска соработка на Филолошкиот факултет при Пермскиот државен универзитет, Филозофскиот факултет од Универзитетот во Љубљана, Институтот за македонска литература, кој функционира во составот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје.
  Изданието ја обединува научната мисла од четирите словенски земји од повеќе области во веќе стандардно препознатливите рубрики: Филозофско-културолошки проблеми; Историја и филологија; Зборот во историско-културолошки контекст (споредбен аспект), Современиот социум во културата, јазикот и литературата; Проучување на говорот и лингводидактика; Рецензии и информации.

 • Philological Studies
  Vol 5 No 2 (2007)

  Пред нас е петтиот број на изданието Филолошки студии објавен во два тома на четири литературни јазика (македонски, руски, словенечки и хрватски). Интердисциплинарното издание Филолошки студии, започна како резултат од заедничката тригодишна руско-словенечка меѓународна соработка на која во четвртата година ѝ се приклучи и Македонија. Петтото јубилејно издание го означува перманентното проширување на соработката преку вклучувањето и на хрватската филолошка научна мисла, поточно на Филозофскиот факултет од Универзитетот од Загреб, во веќе традиционалната универзитетска соработка на Филолошкиот факултет при Пермскиот државен универзитет, Филозофскиот факултет од Универзитетот во Љубљана, Институтот за македонска литература, кој функционира во составот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје.
  Изданието ја обединува научната мисла од четирите словенски земји од повеќе области во веќе стандардно препознатливите рубрики: Филозофско-културолошки проблеми; Историја и филологија; Зборот во историско-културолошки контекст (споредбен аспект), Современиот социум во културата, јазикот и литературата; Проучување на говорот и лингводидактика; Рецензии и информации.

 • 2006

 • Philological Studies
  Vol 4 No 1 (2006)
 • Philological Studies
  Vol 4 No 2 (2006)
 • 2005

 • 2003

 • Philological Studies
  Vol 2 No 1 (2003)
 • Philological Studies
  Vol 2 No 2 (2003)
 • 2002

26-36 of 36